Filmový zázrak: Cesta na měsíc (1902) – Georges Méliès

Zdroj videa: youtube.com

Dnes se s vámi chci podělit o jeden z historicky prvních filmů (s příběhem), natočený na celuloidový 35mm film. Na tehdejší možnosti je to bezpochyby fascinující dílo. Jedná se o čtrnáctiminutový film s názvem Le Voyage dans la Lune (Cesta na Měsíc). Zároveň vám chci představit jeho geniálního autora.

Georges Méliès

Výše zmíněné dílo natočil a prezentoval v roce 1902 Georges Méliès. Tento francouzský iluzionista, filmový režisér a průkopník filmu není tolik známý jako bratři Lumiérové, ale právě on se zasloužil o rozšíření a proslavení filmu díky své tvorbě a produkci.

Narodil se 8. prosince 1861 v Paříži. Od roku 1884 se věnoval ilusionismu. Díky sňatku v roce 1885 získal podíl na jmění rodiny, za který později koupil divadlo Roberta Houdiniho. 28. prosince 1895 navštívil první promítání bratrů Lumièrů.

Filmu se začal věnovat už 2 roky po patentování kinematografu. Spekuluje se, zda si Méliès vyrobil vlastní kameru (protože bratři Lumiérové mu svůj kinematograf odmítli prodat) nebo zda se mu povedlo kinematograf koupit v roce 1896, aby jej mohl vylepšit a pomocí něj promítat své první filmy. V roce 1897 si jako první v Evropě postavil vlastní filmový ateliér.

Georges Méliès vytvořil mezi lety 1897 až 1908 odhadem 450 filmů. Od roku 1911 se o financování a distribuci jeho děl starala společnost Pathé, se kterou uzavřel smlouvu. Odhaduje se, že za svůj život vyprodukoval více jak 1500 filmů. Do současnosti se jich bohužel dochovala jen necelá stovka.

Důležitým prvkem, který filmu dal, byl příběh, zápletka a rozuzlení. Do té doby, film zachycoval jen nějakou událost (např. práce kováře, činnost policistů atd.). On převedl divadlo na filmové plátno. Ve svých filmech často používal kouřové efekty, kulisy, propracované kostýmy, zrcadlové triky a např. dvojexpozici.

Svou kariéru ukončil v roce 1913. Zesnul 21. ledna 1938 v Paříži. V jeho práci pokračoval např. náš známý filmový režisér Karel Zeman (narozený 3. listopadu 1910).

Cesta na měsíc (1902)

Ještě jednou opakuji, že tento film byl uveden v roce 1902. Je to pouze 7 let poté, co byl patentován kinematograf. Všimněte si, kolik triků film obsahuje. Je to dáno tím, že Méliès se celý život věnoval kouzelnickým trikům, které snadno převedl na filmové plátno. Snímek byl natočen na 35mm celuloidový film. První verze byla černobílá, ale později se objevila i ručně kolorovaná. Režíroval jej sám Georges Méliès a předlohou mu byla kniha Cesta na Měsíc od Julese Verna a První lidé na měsíci od G.H. Wellse. V roce 1913 plagiátory rozhořčený Méliès spálil sadu negativů tohoto filmu, ale naštěstí se jedna černobílá kopie dochovala a digitalizace nám jej odkryla.

Známá filmová tvorba Georgese Mélièse

 • 1896 – Une partie de cartes
 • 1896 – Le manoir du diable
 • 1898 – Les Rayons Röntgen
 • 1899 – L’affaire Dreyfus
 • 1901 – Le petit chaperon rouge
 • 1902 – Le courronnement du roi Edouard VI.
 • 1902 – Le voyage dans la lune (Cesta na Měsíc)
 • 1904 – Le voyage á travers l’impossible (Cesta do Nemožna)
 • 1905 – La légend de Rip van Winkle
 • 1906 – Les quatre cents farces du diable
 • 1908 – Le locataire diabolique
 • 1911 – Le aventures de Baron du Munchhausen
 • 1912 – A la conquête du pôle
 • 1912 – Le chevalier des neiges
 • 1912 – Le voyage de la Famille Bourichon