Upálení Jana Palacha – manifestace na Václavském náměstí 20.1.1969 na 8mm filmu

Několikrát jsem zde na webu psal, že digitalizace 8mm filmů nás baví a že ta retrotechnologie je fascinující. A to že je důvod, proč se k filmům našich klientů chováme tak, jako by byly naše vlastní. V tomto článku přináším ukázku z jednoho rodinného filmového archivu jako důkaz, že při své práci opravdu narazíme na spoustu zajímavých momentů. V tomto případě z historie České Republiky.

Den po smrti Jana Palacha na Václavském náměstí

Záběry tohoto 8mm filmu vznikly den po smrti Jana Palacha na Václavském náměstí v Praze. Ten se 16.1.1969 zapálil v horní části Václavského náměstí na protest proti potlačování svobod a pasivnímu přístupu veřejnosti. 19.1.1969 pak popáleninám podlehl. 20.1.1969 se konala manifestace, které se účastnil i náš klient se svou kamerou.

Nové unikátní záběry z této události

Tyto nové unikátní záběry, které se dostaly na světlo světa ukazují, že čin Jana Palacha skutečně donutil lidi vyjít do ulic. 8mm film zachycuje přeplněné Václavské náměstí a okolí Muzea. Je vidět poměrně poklidná atmosféra, transparenty vyzývající k držení hladovky a například i projíždějící historickou tramvaj kolem pomníku svatého Václava.

Digitalizace tohoto historického filmu

Tento 8mm film měl formát Normal8, byl natočen ve snímkové frekvenci 16fps a byl poměrně dost tmavý. Nebyl tedy zrovna ideální a vyžadoval úpravy. Z filmu jsme např. odstranili zrnitost, létající nečistoty a stabilizovali jsme obraz.