Digitalizovali jsme kotoučové filmy pro obec Jinočany

Digitalizovali jsme mnoho filmových kronik obcí a měst. Tímto filmem se ale chceme pochlubit. Je velmi starý (cca rok 1940) a hezký. Bohužel přesný rok neznáme a zatím se ho nepovedlo zjistit ani zastupitelstvu obce Jinočany. Právě odtud kotoučový film pochází. Byl pravděpodobně natočen na zahradní slavnosti místní školy.

Obezřetnost a péče o film

Je těžké mluvit o tom, že k filmům obcí se chováme jinak, než k filmům z rodinných archivů. My se totiž chováme ke každé zakázce stejně. Ale ze strany obcí jsou ty požadavky na obezřetnost vždy více vyžadovány.

Zkrátka… Všechny zakázky pečlivě evidujeme a držíme je odděleně. Před zahájením digitalizace filmy vždy očistíme a… Více zde: “Postup digitalizace 8mm filmů“.

Výsledek digitalizace celuloidových filmů

Jak potom může vypadat výsledek našeho snažení, když nejprve kameraman odvede dobrou práci, když je pro filmování použit kvalitní materiál a když je pak film dobře uchován? To můžete vidět na ukázce v úvodu. Pokud se nám dostane do rukou takový hezký a zachovalý kousek, výsledek naší digitalizace celuloidových filmů může být takový, jaký byl pro obec Jinočany.